Husk!

Afbud

Afbud skal meldes til klinikken senest 24 timer før, så vi har mulighed for at give tiden til en anden patient og dermed holde vores ventetid kortest muligt.

Du skal ringe til klinikken på 38 19 20 26 og afbud kan sendes på info@kirurg-charlottebulow.dk

Udeblivelse uden afbud vil (efter aftale med De danske Regioner) medføre en regning på 250 kr. for udeblivelse fra konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra operation eller undersøgelse. Rykkergebyr koster yderligere 100 kr.

Husk!

Husk, at du kan finde oplysninger om alle de operationer og undersøgelser, der foretages her i klinikken, under "Patientvejledninger". De indeholder vigtige oplysninger om forberedelser før en undersøgelse/operation samt oplysninger om forløbet efter undersøgelsen/operationen. Det er meget vigtigt, at du følger evt. forberedelse som nævnt i vejledningerne. Har du ingen computeradgang, kan vi efter aftale sende dig et brev med vejledningen.

Husk desuden at:

  • Medbringe en opdateret liste over din daglige medicin
  • Tidsbestilling kan kun foretages pr. telefon
  • Udeblivelse uden afbud vil medføre en regning
IMG_0373_low

Klagemulighed og erstatning

Hvis du er patient i klinikken og ønsker at klage over behandlingen, kan det gøres til klinikken selv eller til Styrelsen for patientsikkerhed (STPS). Der forefindes vejledning vedr.  klagesager i klinikkens brochureholder i vindfanget.

Hvis du klager over et forløb i klinikken tilbydes du en samtale med speciallægen. Her får du en saglig begrundelse for forløbet og vi hører din forståelse af forløbet, så evt. utilsigtede hændelser og fejl kan blive indberettet og vores procedurer evt. kan blive korrigeret i klinikken, så tilsvarende hændelser ikke opstår igen. Vi bestræber os på at besvare din klage inden for en uge.

Et evt. erstatningskrav som følge af behandlingen anmeldes til Patienterstatningen (PEBL). Klinikken har den lovpligtige ansvarsforsikring, og alle gruppe 1 og 2 patienter er endvidere forsikret via patientforsikringen. Klinikken behandler ikke privatpatienter.

 

Utilsigtede hændelser - UTH:

En utilsigtet hændelse (UTH) er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres af både patient og speciallæge på www.dpsd.dk, og klinikken følger lovgivningen og sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Alle i klinikken kender muligheden for at indberette UTH. Der kan indrapporteres utilsigtede hændelser, der er opstået  i forbindelse med overgang i behandlingsforløb fra speciallægepraksis til hospital eller ved anvendelse af medicinsk udstyr og infektioner. Desuden er alvorlige hændelser omfattet. Alle andre hændelser kan rapporteres. Indberetningen skal ske senest 7 dage efter hændelsen.

Praktiserende speciallæge har desuden pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, forårsaget af andre sundhedspersoner, og som man efterfølgende er blevet opmærksom på ved udøvelse af sin faglige virksomhed. Også hændelser foregået i klinikken, rapporterede af andre sundhedspersoner eller patienter, håndteres og følges op.